Zubní pohotovost

Stomatologická pohotovost města Mělník poskytuje v nezbytném rozsahu ambulantní péči občanům v případech náhlé změny zdravotního stavu, zhoršení průběhu onemocnění vzniklého v době mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotních zařízení.

Stomatologická pohotovost města Mělník je veřejnou službou, není určena pro léčebné výkony, které lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotních zařízení. Ve stomatologické pohotovosti města Mělník jsou ošetřováni i pacienti, kteří nemají bydliště v našem spádovém území a nejsou schopni se dostavit ke svému lékaři. Dále jsou ošetřovani samoplátci za úhradu, za kterou nehradí poskytnutou zdravotní péči zdravotní pojišťovny.

Jaké služby přesně poskytujeme?

Smluvní pojišťovny

Seznam zdravotních pojišťoven, se kterými máme uzavřenou smlouvu. V případě, že v seznamu nenaleznete Vaši pojišťovnu, pojišťovna by Vám měla proplatit přijmový pokladní doklad, který u nás obdržíte.

  • 111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna
  • 201 - Vojenská pojišťovna
  • 205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • 207 – Oborová pojišťovna bank a spořitelen
  • 209 – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
  • 211 – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

O projektu

Tento projekt vznikl z iniciativy starosty Mělníka MVDr. Radka Mikeše. Následně byla prostřednictvím vedoucího pojektu oslovena téměř všechna města i obce v okolí do 35 kilometrů od Mělníka.
Tímto děkujeme všem zapojeným za znovu zrození stomatologické pohotovostí a za zpřístupnění stomatologické péče všem občanům.