Zubní pohotovost

Stomatologická pohotovost města Mělník poskytuje v nezbytném rozsahu ambulantní péči občanům v případech náhlé změny zdravotního stavu, zhoršení průběhu onemocnění vzniklého v době mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotních zařízení.

Stomatologická pohotovost města Mělník je veřejnou službou, není určena pro léčebné výkony, které lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotních zařízení. Ve stomatologické pohotovosti města Mělník jsou ošetřováni i pacienti, kteří nemají bydliště v našem spádovém území a nejsou schopni se dostavit ke svému lékaři. Dále jsou ošetřovani samoplátci za úhradu, za kterou nehradí poskytnutou zdravotní péči zdravotní pojišťovny.

Běžné úkony

 • Trepanace zubů (u plněných kanálků jen tehdy, je-li reálné jejich zprůchodnění).
 • Trepanace a přiložení devitalizační vložky u zánětu zubní dřeně.
 • Zábrusy ostrých hran poškozených zubů traumatizujících měkké tkáně.
 • Odlehčující zábrus okluse (např. u posttraumatických periodontitid).
 • Incize kolem čelistních abscesů, není-li již indikováno ošetření na klinice.
 • Lokální ošetření u parodontitid – výplachy, drény.
 • Obtížné prořezávání, zejména zubů moudrosti – výplachy, drény.
 • Prostré extrakce zubů indikované ošetřujícím, jako jediný možný či vhodný léčebný postup v daném případě (nikoliv komplikované chirurgické extrakce, které lze směrovat na stomatologickou kliniku).
 • Zástava krvácení po stomatologických chirurgických výkonech.
 • Záněty ústní sliznice – např. ošetření slizničních erosí, jako jsou afty, dekubity od protéz, ulcerózní gingivitidy, herpetické stomatitidy.
 • Primární vyšetření (ošetření úrazů ve stomatologické oblasti dle jejich charakteru a reálných možností ordinace).
 • Úprava nebo oprava snímacích stomato-protetických prací zvláště s ostrýmy hranamy, ohrožující sliznici dutiny ustní.
 • Recementace fixních protetických prací

Pro občany podporovaných měst i obcí možná po domluvě pravidelná prohlídka + jednoduché stomatologické zákroky pro pacienty kteří dlouhodobě nemají svého stomatologa. V tomto případě budou vždy upřednostněny akutní pacienti.

Úkony, které na pohotovost nepatří

 • Konzultace k postupům jiných ošetřujících lékařů.
 • Protetické úkony s výjimkou provizorního nasazení krycí korunky u živých zubů
 • Definitivní zubní výplně (u ojedinělých kazů či vypadlých výplní, přiložení provizorní výplně, nikoliv ošetřování vícečetně devastovaného chrupu, byť jen vložkami).
 • Plánované extrakce či mnohočetné extrakce poškozených zubů či radixů jen na přání pacienta, není-li medicínsky neodkladně indikováno zhotovování RTG snímků na přání pacienta pro jiného ošetřujícího či podobně.